Antolos x Pytlik Bak

Nasze studio fotograficzne
zlokalizowane w sercu Bielsko-Białej

ANTOLOS STUDIO to miejsce, które zapewni idealną przestrzeń na każdą sesję zdjęciową oraz produkcję filmową. Do dyspozycji mamy dla Ciebie profesjonalny sprzęt, duży wybór teł,  pokój do make-upu, kuchnię oraz asystenta studia.

Antolos Studio to idealne miejsce do sesji reklamowych, modowych, produktowych, biznesowych, ślubnych, filmów promocyjnych, teledysków, i wielu innych. 

Nasze studio fotograficzne zlokalizowane w sercu

BIELSKA-BIAŁEJ

ANTOLOS STUDIO to miejsce, które zapewni idealną przestrzeń na każdą sesję zdjęciową oraz produkcję filmową. Do dyspozycji mamy dla Ciebie profesjonalny sprzęt, duży wybór teł,  pokój do make-upu, kuchnię oraz asystenta studia.

Antolos Studio to idealne miejsce do sesji reklamowych, modowych, produktowych, biznesowych, ślubnych, filmów promocyjnych, teledysków, i wielu innych. 

Mamy tu dla Ciebie

aż 260 metrów przestrzeni kreatywnej

Antolos x Pytlik Bak

STUDIO LOFT

Galeria video

@antolos.studio

Informacje

I

SPRZĘT

III

ASYSTENT

Informacje

 • 2x Broncolor Siros 800
 • Zestaw lamp akumulatorowych Elinchrom ELB 500 TTL To Go 2x ELB 500
 • Lampa akumulatorowa Elinchrome Quadra
 • 2x Elfo 1200
 • 1 x Lampa Fomei Led z kompletem reflektorów
 • 5x lampy Elfo 500
 • 4x Panele Swit – doskonale do wypełniania cieni przy fotografowaniu przy świetle dziennym
 • Modyfikatory oswietlenie Parasol 300 cm
 • 2 x Softbox Elfo 40×120
 • 4x Softbox Octa Elfo 120
 • 2x Softbox Hexadecagon 120
 • Obecność asystenta studia:
 • + 40 zł za godzinę.
 • Przed wynajmem przyjdź 10 minut wcześniej.
 • Jeśli nie potrafisz obsługiwać sprzętu, zamów wcześniej asystenta studia.
 • Opuść studio równo o wyznaczonej godzinie.
 • W studio pozostaw porządek.

I

SPRZĘT

V

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

REGULAMIN

§1

Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych. Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe.

§2

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego z wyposażeniem studyjnym.

Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).

Sprzęt studyjny może być obsługiwany przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.

Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według stopnia szkód, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

§3

 

Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.

 

§4

O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać bezpłatnie.

§5

Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia)  do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z cennikiem wg wynajmu godzinowego. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.

§6

Wynajmujący został poinformowany, że na terenie studia funkcjonuje monitoring wizyjny, który nie obejmuje toalety oraz makeupowni. Monitoring wizyjny obejmuje nagrania wideo, bez fonii.

Celem monitoringu jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia.

Nagrania obrazu ANTOLOS STUDIO przetwarza wyłącznie we wskazanym wyżej celu i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Nagrania obrazu są udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez ANTOLOS STUDIO lub organom państwowym na podstawie stosownych przepisów.

W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wskazany wyżej 3-miesięczny termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się postępowania.

Osoba której dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

§7

Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad  zawartych w regulaminie wynajmu studia fotograficznego oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

IV

REKWIZYTY

V

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

REGULAMIN

§1

Podstawowym przeznaczeniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych. Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, imprezy okolicznościowe.

§2

Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego z wyposażeniem studyjnym.

Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.

Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy niezwłocznie zgłaszać.

Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać, aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp).

Sprzęt studyjny może być obsługiwany przez osoby posiadające wiedzę techniczną i umiejętności z zakresu korzystania tego typu sprzętu. W razie stwierdzenia braku powyższych kwalifikacji, wynajmujący może odmówić wydania lub korzystania z zarezerwowanego sprzętu studia fotograficznego.

Pomieszczenie i wyposażenie studia należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Oznacza to, że należy: wyłączyć sprzęt i umieścić na właściwym miejscu, przenieść przesunięte meble oraz starannie złożyć sprzęt i elementy dekoracyjne.

Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki, wizażyści, asystenci, itp) według stopnia szkód, jednocześnie nie wykluczając dochodzenia innych roszczeń z tego tytułu.

Wynajmujący nie odpowiada za szkody po stronie najemcy lub osób z nim współpracujących, związane z wykorzystaniem wynajmowanego sprzętu jak też następstwa nieszczęśliwych wypadków z udziałem osób biorących udział w pracach w studio.

§3

 

Za rzeczy pozostawione w Studio przez Najemcę lub osoby trzecie, Wynajmujący nie odpowiada.

 

§4

O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo najpóźniej 48 h przed planowanym dniem wynajmu. Zmiany terminu można dokonać bezpłatnie.

§5

Czas trwania wynajmu studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umowa wynajęcia)  do ustalonej godziny zakończenia rezerwacji.

W razie spóźnienia lub wcześniejszego zwolnienia studia przez Najemcę, cena nie ulega zmianie.

W przypadku wydłużenia czasu trwania najmu, czas ten liczy się do momentu opuszczenia Studio przez ostatniego uczestnika sesji. Opłata za przedłużenie najmu naliczana jest zgodnie z cennikiem wg wynajmu godzinowego. Przedłużenie najmu może nastąpić, gdy istnieje taka możliwość.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko do zawarcia umowy wynajmu Studio.

§6

Wynajmujący został poinformowany, że na terenie studia funkcjonuje monitoring wizyjny, który nie obejmuje toalety oraz makeupowni. Monitoring wizyjny obejmuje nagrania wideo, bez fonii.

Celem monitoringu jest zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia.

Nagrania obrazu ANTOLOS STUDIO przetwarza wyłącznie we wskazanym wyżej celu i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

Nagrania obrazu są udostępniane wyłącznie osobom upoważnionym przez ANTOLOS STUDIO lub organom państwowym na podstawie stosownych przepisów.

W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu, wskazany wyżej 3-miesięczny termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia toczącego się postępowania.

Osoba której dane znajdują się w materiałach pozyskanych z monitoringu, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami RODO.

§7

Najemca rezerwując studio jest w pełni świadomy zasad  zawartych w regulaminie wynajmu studia fotograficznego oraz zdaje sobie sprawę z konsekwencji nie wywiązania się z jego postanowień.

 

Kalendarz

Wynajmij już teraz wybrane przez Ciebie studio - do wyboru rezerwacja Studia Loft oraz Studia Apartament.

Zarezerwuj studio już teraz!

Zarezerwuj

Cennik

Jesteś zainteresowany naszą ofertą i chcesz wynająć studio? Zapoznaj się z cennikiem poszczególnych typów studia :

Studio

LOFT

Opinie klientów

@antolos.studio

1 (1) (1)

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany nasza ofertą? Daj nam znać co możemy dla Ciebie zrobić! Skontaktuj sie z nami telefonicznie bądź mailowo. A jeśli chcesz poznać jeszcze więcej szczegółów, zajrzyj na stronę naszej agencji.

ADRES STUDIA
Ul. Powstańców Śląskich 6 (Centrum Biznesu Befama)
Klatka E (Od strony szkoły tańca) – II piętro